Otomatik Gazlı Söndürme Sistemleri

Otomatik Gazlı Söndürme Sistemleri

Yangının oluşabilmesi için yanıcı maddelerin belirli bir sıcaklığa ulaşabilmesi ve ortamda yeterli miktarda oksijen miktarının bulunması gerekmektedir. Temiz bir ortamdaki havada % 20,9 oranında oksijen vardır. Yanma olayının gerçekleşmesi için bu oranın %16'nın altına düşmemesi gerekir. Oksijen oranının %16'nın altına inmesiyle yanma reaksiyonu yavaş yavaş sönmeye yüz tutar. Oksijen oranının %14'ün altına düşmesi halinde yanma sonlanır. 
 

Gazlı söndürme sistemleri, hem ortamın sıcaklığını düşürerek hem de ortamdaki oksijen miktarını yanma sınırının altına indirerek yangını söndürmektedir. Uygulandıkları mahallere zarar vermedikleri esnek kullanım seçenekleri sundukları ve mahallerde bulunan donanımların kullanımlarının söndürme işleminin akabinde sağlayabildikleri için yaygın kullanım alanları bulunmaktadır.

Gazlı Söndürme Sistemleri:
 

 • Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) odalarında

 • Bilgisayar, sunucu (Server), kontrol odalarında

 • Türbinlerde (Hes, Termik Santral, Rüzgâr Türbinlerinde)

 • Trafolarda

 • Elektrik dağıtım pano odalarında

 • Arşiv ve müzelerde

 • Laboratuvarlarda

 • Jeneratör, kompresör, havalandırma ünitelerinde,

 • Kablo Galerilerinde

 • Doğalgaz dağıtım istasyonlarında

 • Yüzer ve sabit platformlarda

 • Gemilerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Söndürme ajanı konfigürasyonu oldukça zengin olan gazlı söndürme sistemlerinde, HFC (Hidroflorokarbon) grubu gazlar, Novec1230, karbondioksit ve  IG541 söndürme ajanı olarak kullanılmaktadır. 

HFC (Hidroflorokarbon) grubu gazlar ve Novec1230 söndürme sıvısı gibi elektriksel iletkenliği olmayan, buharlaştıktan sonra atık bırakmayan, uçucu sıvı veya gaz halindeki söndürücü maddeler “Temiz Gazlı Söndürme Sistemleri” olarak adlandırılmaktadır. Bu tür ajanlar ortam sıcaklığını düşürerek tutuşma sıcaklığının altına indirmektedirler.

© Copyright 2019 Firma Adı Tüm hakları saklıdır