Yangın Sön.Cih. Dolum/Bakım/Yeni

Yangın Sön.Cih. Dolum/Bakım/Yeni

YANGIN: Yanabilen maddelerin, çevresine değişik oranlarda ısı ve ışık yayarak kontrol dışı yanması.

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ: İç basıncın etkisiyle içindeki yangın söndürme maddesini dışarı atabilen basınçlı kap.( TS 862-7 EN 3-7 +A1:2010’E GÖRE )

YANGIN SÖNDÜRME MADDELERİ

1-Kuru kimyevi toz ( % 40 map – MONOAMONYUM FOSFAT ) – TSE EN 615

2-Sentetik, film yapıcı köpüklü – TSE EN 1568-1

3-Karbondioksit ( CO’2 ) TSE EN ISO 5923

AMAÇ

 İşletme genelinde bulunan yangın tüplerinin TS 1602-2 numaralı teknik şartnamesine istinaden kontrol ve bakımlarının belirlenen zamanlarda yapılıp, oluşabilecek yangın karşısında anında müdahale etmek için aktif halde olmasını sağlamak

ATIFTA BULUNULAN YÖNETMELİK VE STANDARTLAR

 • İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği Üçüncü Bölüme istinaden, TSE ISO/TS 11602-2 ( TS ISO 11602-2:2005 YERİNE) yangından korunma-taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler Bölüm 2: Muayene ve Bakım.
 • Binaların yangından korunma yönetmeliği – 99. Madde
 • TSE-HYB 11827 Sayılı standart. (yangın söndürme cihazları dolum ve bakım yapan iş yerleri için standart)

YANGIN TÜPÜNÜN MUAYENE VE BAKIMLARI NASIL YAPILIR?

 • Yangın tüpünün belirlediği yerde olup olmadığı kontrol edilir.
 • Yangın tüpünün etiket üzerinde kullanım talimatı okunaklılığı kontrol edilir. Deforme olan etiket değiştirilir.
 • Yangın tüpünün manometresi kontrol edilir. Yangın tüpünün gazı düşmüşse tekrardan gaz doldurulması için dolum tesisine götürülür.
 • Yangın tüpünün mührü kontrol edilir. Kopuksa tekrar bakım veya dolumu için dolum tesisine götürülür.
 • Yangın tüpünün tetiği, lansı kontrol edilir. Eğer deforme olmuşsa değiştirilir.
 • Yangın tüpü numaratörleri kontrol edilip eksik olanlar tamamlanır.
 • Yangın söndürücülerin dış gövdesinin zarar görmemiş, paslanmamış veya sızdırma olup olmadığı kontrol edilir. Herhangi bi zarar görülürse ysc kullanım dışı olur.
 • Yangın tüpleri ters düz yapılarak içerisindeki maddede katılaşma olup olmadığı kontrol edilir.
 • 10 yılı aşmayan aralıklarda hidrostatik testleri yapılır. Testi geçemeyen söndürücüler kullanım dışı olur.

 

© Copyright 2019 Firma Adı Tüm hakları saklıdır